EINDHOVEN

RIDDERLIJKE GILDE SINT SEBASTIAAN

Welkom

De Ridderlijke Gilde Sint Sebastiaan heet u van harte welkom op deze website. Naast allerlei wetenswaardigheden over het lange verleden van ons Gilde, vindt u hier ook een inkijk in het heden en de toekomst van ons Gilde. Daarnaast is er een besloten gedeelte dat uitsluitend bedoeld is voor de leden van ons Gilden, Ridders genaamd. Heeft u vragen, reacties, of suggesties, dan wordt u nadrukkelijk uitgenodigd ons via de site hierover te benaderen.

Doelstelling

De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan stelt zich ten doel haar tradities, rekening houdend met eigentijdse omstandigheden, in stand te houden en uit te dragen, de daarbij behorende activiteiten in ere te houden, de broederschap en maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen.

Programma

Herdenking Brabants Gesneuvelden

Woensdag 11 september 2024
19:00-20:00 uur
Oude Willibrorduskerk, Waalre

Aanbevolen activiteit

Herdenking bevrijding van Eindhoven

18

September 2024

19:00-22:00 uur
Stadhuisplein, Eindhoven

Nieuws

Bezwaar Ridderlijke Gilde van Sint-Sebastiaan tegen Ontwerpbestemmingsplan

VII De Bergen (Grote Berg ll-21)

 

Als direct belanghebbende (deels eigenaar van de grond), directe nabuur en betrokkene is de Gilde, bewust of onbewust, nooit uitgenodigd voor de verplichte omgevingsdialoog.

Het vier eeuwen oude bezit, van ten minste vóór 1626 tot heden, is voor de Gilde van grote cultuurhistorische waarde. Het genoemde terrein is een belangrijk onderdeel van het historisch erfgoed van de eeuwenoude Gilde. Het bezit en behoud ervan vormt een van de tradities, waar de Gilde voor staat, en die zij als wezenlijk acht voor haar voortbestaan. De voorgenomen bouwplannen van de erfpachtsters tasten die bestaansreden van de Gilde aan.

Voor meer informatie lees hier de volledige zienswijze.

Op het oorlogs- en bevrijdingsmonument diverse ‘foute’ en ontbrekende namen

Het bevrijdingsmonument, vervaardigd in opdracht van de gemeente Eindhoven, is op 18 september 1954 bij de herdenking van Eindhoven-10 jaar bevrijd onthuld.

In 2013 is het oorlogs- en bevrijdingsmonument uitgebreid met 1097 namen van Eindhovenaren die zijn omgekomen tijdens de oorlog. De uitbreiding bestaat uit de granieten blokken die aan de rand van het tegelplateau zijn geplaatst. Deze uitbreiding was een initiatief van de Stichting Herinner u de Namen (met ons gilde als mede-initiatiefnemer) en is ontworpen door dr. ir. C.J.M van de Ven (ere-kapitein van ons gilde). Het vernieuwde monument werd op 4 mei 2013 onthuld.

In april 2023 werd bekend dat Stichting 18 September onderzoek heeft verricht naar de bijna 1.100 namen op het oorlogs- en bevrijdingsmonument op het Stadhuisplein in Eindhoven. Uit dit onderzoek is gebleken dat niet alle namen thuishoren op dit monument maar ook dat er namen ontbreken. Of en hoe het monument wordt aangepast is nog onduidelijk.

Voor meer informatie bekijk hier de video van Studi040.

Kringgildedag 2023 van Kring Kempenland groot succes

Op een zonnige zondag 4 juni 2023 vond de jaarlijkse Kringgildedag van de Kring Kempenland plaats in Eersel. De organisatie was in handen van het St. Catharina & St. Barara gilde uit Eersel. De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan was uiteraard weer goed vertegenwoordigd. Onze Koning en Kapitein waren aanwezig bij de eucharistieviering op de Rosheuvel en de koffietafel voor gildeoverheden en genodigden. Onder aanvoering van onze vaandrig en twee tamboers heeft ons gilde meegelopen in de optocht door Eersel naar het gildeterrein. Daar aangekomen vond de traditionele massale opmars plaats evenals de hernieuwing van de Eed van Trouw aan het burgelijk gezag door de vendeliers en de tamboers van alle deelnemende gilden.

Na een gezellig samenzijn in de feesttent trokken we weer voldaan huiswaarts.