Waar staan wij voor als Gilde

Broederschap is synoniem voor een altijddurend verbond. De kracht die daarin schuilt wordt ons al eeuwen vóór Christus aangereikt. Het is de alter ego van je oerinstinct: je positie binnen de eigen clan. Het geeft je relevantie. Het geeft je de kracht om persoonlijk gewin en individualistisch denken ondergeschikt te maken aan het belang van de groep. Je hebt een rol, een opdracht te vervullen, een missie. Het belichamen van dit verbond is een levenstaak die boven generaties uittorent.

Ook al leven wij op een plaats en in een tijd waar juist de írrelevantie van Broederschap hoogtij viert; er wordt wat af gehunkerd naar verbindingen die ons waardigheid verschaffen! Aan iedere opvoeder de taak om deze mores hoog te houden in het besef dat iedere groep, ieder verbond, ieder gezin daarin verschilt. Het gaat over de kracht van de onvoorwaardelijke verbinding en het respect voor het sterfelijke leven dat daarin verborgen ligt.

Juist vandaag, juist nu wentelen wij ons ongegeneerd in luxe die ons zou doen geloven dat geluk te koop is? Diep van binnen weten we instinctief dat ons eigen welzijn verbonden is aan het welzijn van onze omgeving. In die zin is het belangrijk om vast te stellen dat Maatschappelijke Betrokkenheid een gevolg is van de verbinding die in de Gilde ‘Broederschap’ heet. Willen we relevant en efficiënt zijn dan hoeven we enkel te getuigen van deze ‘onvoorwaardelijke verbinding’.