Overheid

De overheid bestaat uit het bestuur en de Koning van de gilde. Het bestuur wordt door de leden verkozen. Het bestuur bestaat uit de Kapitein, de Eerste Deken, de Tweede Deken, de Schrijver, de Vaandrig en de Keldermeester.

Koning

Koning Alexander van Puijenbroek

De Koning is hij die bij het tweejaarlijkse Koningschieten de vogel afschiet. De Koning is het hoofd van de Gilde. Hij blijft Koning totdat hij bij het volgende Koningschieten overwonnen wordt. Hij die voor de eerste maal Koning schiet biedt de gilde een persoonlijk zilveren koningsschild aan.

Kapitein

Kapitein Emilio de Vlam

Kapitein Emilio de Vlam

De Kapitein heeft de leiding van de Gilde. Hij belegt de vergaderingen van de Gilde en bekleedt daarin het voorzitterschap. Bij officiële gelegenheden draagt hij de kapiteinsketen die in 1753 is gemaakt in Brussel.

Schrijver

Schrijver Pierijn van der Putt

De Schrijver doet in elke vergadering uitgebreid verslag van de vorige vergadering en andere gilde-activiteiten. Bij officiële gelegenheden draagt de Tweede Deken een in 1971 vervaardigd zilveren schild in de vorm van een cirkel.

Keldermeester

Keldermeester Lex Kerssemakers

De Keldermeester voert het beheer over de wijnkelder van de Gilde. Verder zorgt hij voor de catering bij diverse gilde-activiteiten. Bij officiële gelegenheden draagt de Keldermeester een Tastevin (wijnproefschaaltje).

Ere Kapitein

Kapitein Emilio de Vlam

Ere Kapitein Cees van de Ven

De Ere Kapitein heeft de gilde twee opeenvolgende perioden van zes jaar gediend als Kapitein. Als blijk van grote waardering van de gilde mag hij deze titel voeren, maar maakt geen deel uit van de overheid.

Tamboers

Tamboers Emilo de Vlam en Rogier van Stiphout

Eerste deken

Eerste Deken Gerrit Jan Koning

De Eerste Deken is belast met het innen en het beheer van de gelden van de Gilde. Bij afwezigheid van de Kapitein is hij ook diens plaatsvervanger. Bij officiële gelegenheden draagt de Eerste Deken een in 1962 in Utrecht vervaardigd zilveren schild met daarop afgebeeld Koning Salomo.

Tweede Deken

Tweede Deken Hein Janssen

De Tweede Deken verzorgt het secretariaat van de gilde en beheert de eigendommen en bezittingen. Bij afwezigheid van de Eerste Deken is hij ook diens plaatsvervanger. Bij officiële gelegenheden draagt de Tweede Deken een in 1964 vervaardigd zilveren schild met daarop afgebeeld een Poorter.

Vaandrig

Vaandrig Hubert van Doorne

De Vaandrig heeft de zorg voor het vaandel en draagt dit bij gilde-activiteiten. Hij organiseert de schietdag en beheert de gildetrom, de schutsboom, de bogen en de pijlen. Bij officiële gelegenheden draagt de Tweede Deken een in 1946 vervaardigd zilveren schild in de vorm van een sikkel.